• Kristel Orula - hoolekogu esimees
  • Rait Kommer - hoolekogu aseesimees
  • Kadi Roots - lasteaia lapsevanemate esindaja
  • Aive Vonk -  kooli lapsevanemate esindaja
  • Gerli Faster - õpetajate esindaja
  • Olga Sturm - õpetajate esindaja
  • Katrin Kallis - lasteaiaõpetajate esindaja
  • Oskar-Hendrik Kutsar - õpilasesinduse esindaja
  • Andres Illak - Vallavolikogu esindaja