Lasteaiamaks

Lapse puudumiste ning toidukordade märkimine toimub keskkonnas Arno:

https://piksel.ee/arno/valga/

NB! Lapsevanem märgib lapse toidukordadest puudumise eelneva päeva kella 23.59`ks

Juhul kui laps haigestub ootamatult, siis teavitab lapsevanem rühma õpetajat hiljemalt sama päeva kella 8-ks

Alates 1. jaanuarist 2024 on ühe lapse osalustasu 24,60 (kohatasu 14,76 € kuus ja õppevahendite tasu 9,84 € kuus).

Väljavõte Valga Vallavolikogu 23.11.2022 määrusest nr 29 „Valga valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“:

§ 2 Osalustasu suurus Valga valla lasteaedades (1) Osalustasu ühe lapse kohta Valga valla lasteaedades on 3% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast lapse kohta kuus. (2) Osalustasu summast 60% on kohatasu ja 40% õppevahendite osaliseks kulude katteks.

Hommikusöök on lastele tasuta (vald kompenseerib).

Lapse lõunasöögi eest lasteaias maksab lapsevanem 1 euro ja oote eest 40 senti.

Tasumine toimub arve alusel panka hiljemalt iga kuu 20. kuupäevaks.