Lasteaed on suletud seoses kollektiivpuhkustega 3. juuli - 23. juuli.

 

pdfSuvise_lasteaiarühma_avamine.pdf

 

lasteaed v

Tsirguliina Koolis tegutseb lisaks koolile ka Tsirguliina Kooli lasteaed. 1. septembril 2023 täitub lasteaial praeguses majas tegutsemisest 20 aastat. Lasteaial on küll eraldi maja, ent kooli ja lasteaia vaheline suhtlus on tihe - toimuvad ühisüritused ja tegutseb eelkool. Enamus lasteaia lapsi jätkab oma haridusteed Tsirguliina koolis.

Lasteaias töötavad sõbralikud ja toetavad töötajad, kes märkavad iga lapse vajadusi. Lasteaiaõpetajad täiendavad ennast pidevalt, et käia kaasas aja nõudmistega ja pakkuda lastele parimat alusharidust.

Tsirguliina Kooli lasteaias on väikesed rühmad. Kõik tunnevad üksteist ja saavad omavahel hästi läbi. Mängu ja õppimise keskused on väga mitmekesised ja tegevust jagub hommikust õhtuni välja. Väikesed rühmad võimaldavad õpetajatel tegeleda kõigi lastega, märgata nende vajadusi ja muresid. Tänu väikestele rühmadele toimuvad üritused ja ettevõtmised ühiselt. Lapsed on harjunud suhtlema eri vanuses lasteaiakaaslastega ja kõigi töötajatega.

Lapse puudumiste ning toidukordade märkimine toimub keskkonnas Arno:

https://piksel.ee/arno/valga/

NB! Lapsevanem märgib lapse toidukordadest puudumise eelneva päeva kella 11.00ks

Juhul kui laps haigestub ootamatult, siis teavitab lapsevanem rühma õpetajat hiljemalt sama päeva kella 8-ks

TASUD:

Väljavõte Valga Vallavolikogu 23.11.2022 määrusest nr 29 „Valga valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“:

§ 2 Osalustasu suurus Valga valla lasteaedades (1) Osalustasu ühe lapse kohta Valga valla lasteaedades on 3% (21,75€) Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast lapse kohta kuus. (2) Osalustasu summast 60% (13,05€) on kohatasu ja 40% (8,70€) õppevahendite osaliseks kulude katteks.

Hommikusöök on lastele tasuta (vald kompenseerib).

Lapse lõunasöögi eest lasteaias maksab lapsevanem 1 euro ja oote eest 40 senti.

Tasumine toimub arve alusel panka hiljemalt iga kuu 20. kuupäevaks.

 

 • 7.30 – 8.45 Laste saabumine lasteaeda. Laste vaba tegevus, mäng. Individuaalne tegevus lastega.
 • 8.45 – 9.00 Hommikusöök
 • 9.00 – 10.45 Hommikuring, planeeritud tegevused, mäng.
 • 10.45 - 11.00 Ettevalmistused õue minekuks.
 • 11.00 – 12.00 Tegevused ja mäng õues, jalutuskäigud, matkad.
 • 12.00 - 12.15 Tuppa tulek, ettevalmistused lõunasöögiks.
 • 12.15 – 12.45 Lõunasöök.
 • 12.45 – 13.00 Ettevalmistused lõunaseks puhkeajaks.
 • 13.00 - 15.00 Puhkeaeg
 • 15.00 – 15.40 Laste vaba tegevus, mäng.
 • 15.40 – 15.55 Õhtuoode
 • 15.55 – 17.30 Planeeritud tegevused. Laste vaba tegevus, mäng. Individuaalne tegevus lastega. Laste koju minek.

Lasteaia päevakava on paindlik, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, laste vaba tegevus ja pedagoogide planeeritud õppe- ja kasvatustegevused.

Eesmärgid:

·       Laste arengut toetab lasteaia personali ja vanemate koostöö

·       Läbi muusika ja teatrimängude areneb lapse eneseväljendusoskus

Ülesanded:

·       Tõhustame koostööd lapsevanematega

·       Kaasame lapsevanemaid erinevate õppetegevust toetavatesse protsessidesse (temaatilised perepäevad, linnumaja, putukahotell)

·       Tähistame ja tutvustame jätkuvalt rahvakultuuri tähtpäevi

 • Avatud 7.30 - 17.30
 • Nooruse tn 1, Tsirguliina, Valga vald
 • tel. +372 7666 387

160x502x

 

Arno